Ydelser

Jeg bidrager til at udvikle medarbejderes- og lederes talenter, personlige kompetencer, jobfunktioner og karriereveje. Jeg arbejder både med private virksomheder, offentlige institutioner og med privatpersoner, der vil noget med sig selv og sit arbejdsliv.

 • Karriereafklaringsforløb og talentprogrammer for forskere, postdocs og specialister

  Vi er i en global konkurrence, hvor universiteter og tunge videnvirksomheder skal tiltrække og fastholde talentfulde forskere og eksperter. Karriereafklaring og talentudvikling får derfor større strategisk betydning, samtidigt med at det stilles større krav til den enkeltes karrierebevidsthed og ledelse af egen kompetenceudvikling og karriere. Specialister, forskere, ph.d.studerende, post.docs, adjunkter og nye lektorer har brug for at udvikle brede strategiske karrierekompetencer, både for sin egen og for arbejdspladsens skyld.

  • Workshops og udviklingsprogrammer kan variere i indhold og omfang og designes altid i forhold til organisationens behov og strategi.
  • Karriereudviklings kurser for postdocs afholdes regelmæssigt i regi af Moveo Nordic. For mere information se www.moveonordic.com Du kan også følge Moveo Nordic på LinkedIn hvis du vil holde dig opdateret om nye karriereudviklingsforløb for postdocs og adjunkter.
  Monika1C

 • Medarbejderseminarer og procesfacilitering

  Hvilke kompetencer har vi egentlig i vores afdeling? Måske er der kommet nye medarbejdere til og samtidigt har afdelingens opgaver forandret sig. At få et overblik over og få talt om både faglige og personlige kompetencer på et medarbejderseminar eller i en række workshops, styrker både samarbejdet og effektiviteten i opgaveløsningen.

  Monika5C

 • Rådgivning

  Hvordan skal vi facilitere medarbejdernes og ledernes karriereudvikling? Hvordan kan vi arbejde med strategisk talentudvikling?

  • Strategisk og faglig rådgivning til ledere, HR-afdelinger og interne støttefunktioner.

 • Individuel coaching

  Hvordan kommer jeg videre? Skal jeg gå ledervejen eller ej? Hvordan kan jeg flytte mig selv og mit firma til næste niveau? Hvordan matcher min personlighed mine karriereønsker? Hvordan skal jeg håndtere min lederrolle? I et coachingforløb er det dig der sætter dagsorden og vælger hvad vi skal fokusere på. I et individuelt forløb kan du arbejde med din retning og dine personlige karrierestrategier og ad den vej få større arbejdsglæde og præstere bedre. Du kan også bruge coachingsamtaler til at udvikle din faglighed, sådan at den er i samklang med den person, du er, og den branche du arbejder i. Kort sagt kan coaching hjælpe dig med at fokusere på det væsentlige og skrælle alt det unødvendige fra.Monika3B

  • Individuelle kortere samtaler over en periode. De enkelte coaching sessions kan kombineres med en eller flere test, og med telefon og skypesamtaler.
  • Individuelt skræddersyede heldagsforløb, hvor vi fokuserer på et tema og hvor det indgår et relevant testværktøj.
 • Tests som fortæller noget om din personlighed, dine karrieremønstre, beslutningsstile og præferencer

  Tests og feedbacksamtaler er gode værktøjer til personlig udvikling, lederudvikling, teambuilding, forandringsprocesser, talent- og karriereudvikling, assessmentprocesser, rekruttering og personvurdering

   • Leadership Focus Profile. Test der siger noget om den enkelte leders kompetencer, holdninger og prioriteringer i forhold til drift, udvikling og relationer. Værktøjet undersøger desuden lederens motivation til ledelse.

   

   • Decision Dynamic Karrieremodel. Udviklings- og samtaleværktøj med fokus på dine karrieremønstre, og hvad der driver og motiverer dig i dit arbejde.

   

   • Decision Dynamic Decision Styles. Giver en profil på lederes og ledergruppers foretrukne måder at træffe beslutninger på. Værktøjet hjælper dig med at blive en mere effektiv beslutningstager.

   

   • NEO PI-R. Personlighedstest. Udviklings- og rekrutteringsværktøj. Baseret på The Big Five, som er de fem personlighedstræk: emotionelle reaktioner, udadvendthed, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. I rekrutteringssammenhæng bruges NEO PI-R desuden sammen med en IQ – test.

   

   • JTI – Jungiansk Typeindeks. JTI profilen er et samtaleværktøj med fokus på dine præferencer.

   

  Alle tests foregår ved, at du får tilsendt en online test, hvor du besvarer et antal spørgsmål. Besvarelsen tager 15-40 minutter afhængig af testtypen. Efterfølgende mødes vi til en feedbacksamtale, hvor vi sammen gennemgår testresultaterne. Du får dine testresultater og materiale om testen med hjem.