Svenska

NY BOK: Karriere – kunsten at flytte sig, Moveo Publishing (2017)

Nu också på engelska: Career – The Art of Moving On, Moveo Publishing (2018)

Går du och överväger din karriär?  Behöver du inspiration till hur du kan utveckla dig i ditt arbetsliv?  Vill du veta mera om hur du kan arbeta med karriärutveckling på din arbetsplats? Karriere – kunsten at flytte sig är skriven till dig, som önskar lära dig mera om hur man flyttar sig i sitt arbetsliv. Den är också riktad till ledare, konsulter och andra som är intresserade av karriärfrågor. Boken har fått ett bra mottagande av läsare och kritiker. Den innehåller många case, praktiska erfarenheter och råd om hur man kan förstå och arbeta med karriärutveckling.

Du kan läsa mer om boken och beställa den på danska eller engelsk här

 

Min karriär och mitt arbete 

Som coach och karriärkonsult arbetar jag med att hjälpa människor och organisationer med kompetens- och talangutveckling. De senaste åren har jag talat med många forskare, ledare och andra yrkesutövare om deras karriär och professionella identitet. Jag har undervisat doktorandhandledare i hur man hanterar rollen som handledare, och doktorander och post.doc’s i hur de kan  hantera sin tillvaro som forskare, utveckla sina talanger och hantera sina prestationer, trivsel och vidare karriär. I mina karriärprogram och workshops guidar jag grupper och individer i hur de kan leda och arbeta strategiskt med sitt eget arbetsliv. Jag hjälper nya ledare till större klarhet om vad ledarskap är, och om det är en karriärväg de önskar för sin egen del.

Jag är född och uppvuxen i Finland och bodde några år i Stockholm innan jag flyttade till Danmark, varifrån jag nu driver min konsultfirma. Det har alltid intresserat mig hur vi skapar vår yrkesidentitet, och hur vi använder våra förmågor och formar våra arbetsliv i det samhälle vi är en del av. Därför är det också arbetslivet mitt konsultarbete handlar om.

Min egen karriär började inom universitetssektorn och arkivväsendet. Många års arbete i Finland, Sverige och Danmark med att forska och undervisa, handleda och bedömma studenter, vara doktorandhandledare, skriva böcker och artiklar, arbeta i forskargrupper och sitta med i råd och utskott, gav mig en genuin förståelse för universitetssektorn. Behovet av att lära nytt och uppleva andra delar av arbetsmarknaden förde mig vidare till HR-branchen, och till att starta som självständig konsult.

Min uppgift är att hjälpa människor och arbetsplatser med deras transitionsprocesser. Jag hjälper människor att få de bästa ut av deras arbetsliv och företag att utveckla och ta vara på sina mänskliga resurser.

Läs mera på Moveo Nordics hemsida www.moveonordic.com Du kan också fölga Moveo Nordic på LinkedIn

Jag kan bidraga med

 • Kurser
 • Workshops
 • Individuella coachingsamtal (också via Skype)
 • Erfarenhet
 • Kvalitet
 • Genuina kunskaper
 • Genomtänkta koncept
 • Strategisk coaching
 • Helhetsförståelse
 • Professionalitet
 • Diskretion

CV

Utbildningar och certificeringar

 • EMCC, European Mentoring and Coaching Council, ackrediterad systemisk coachutbildning 2011. Rambøll/Attractor. Danmark.
 • Utbildad och licensierad testanvändare Decision Dynamic Decision Styles (2015), Leadership Focus Profile (2015), NEO PI-R personlighetstest (2012), Decision Dynamic Karriärmodell (2010), JTI personprofil (2009). Center for Ledelse och Hogrefe Psykologisk Forlag/Karen Gaardsmand. Danmark.
 • Utbildning i projektledning, 2011. AEU, Danske Universiteter. Danmark.
 • Certifierad systemisk coach. 2008. Rambøll/Attractor. Danmark.
 • Vidareutbildning i organisationspsykologi och handledning 2007-08. Århus Universitet, Danmark.
 • Fil.dr./Dr.Phil., Historia, 1998. Åbo Akademi, Finland.
 • Fil.lic/Ph.d., Historia, 1994. Åbo Akademi, Finland.
 • Fil.kand., Historia, 1990. Åbo Akademi, Finland.

 

Tjänster

 • Moveo Nordic, 2016-
 • Konsultfirma Monika Janfelt, 2008-
 • Karriär- och specialkonsult 2009 – 2014, Kompetens- och Organisationsutveckling, HR-Service, Syddansk Universitet.
 • Adjunkt och lektor, 1998 – 2009. Institut for Historie, Syddansk Universitet.