Bøger, artikler & rapporter

Mine bøger, artikler og rapporter

Career – The Art of Moving On. Moveo Publishing (2018)

Karriere – kunsten at flytte sig. Moveo Publishing (2017)

“Postdoktorer i Norge og deres karriereveje. LinkedIn post

“Postdoc og hvad bagefter?” LinkedIn post

“10 trin til talentudvikling”, Lederweb, Væksthus for Ledelse

Karriereudvikling for karriereudviklingens egen skyld”

Trine Bovbjerg, Monika Janfelt & Hanne Dauer Keller: ”Arbejdsmiljø- og karriere – to Ph.d. – udfordringer”, Universitetspædagogisk Tidsskrift

”Career development programme for PhD students”, Unpublished Report University of Southern Denmark

”Lærende relationer – Coaching og undervisning”, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Udtalelser i pressen

“Lederen som karrierefacilitator” Ledelse i Udvikling Nr. 2-18 udgivet af DANSK HR.

“Sådan navigerer du på et arbejdsmarked i konstant forandring” Pharma 1.2018, s. 16-17.

“Karriereveje og -vildveje. workflow podcast episode 31.

“En karriere kan også gå til siden” Perspektiv – Bibliotekarforbundets fagmagasin November 2017, s. 42-44.

TV2Fyn 28.9.2017

“Coach: Mange magistre famler i deres arbejdsliv” Magisterbladet 27.9.2017

“Strategi handler om prioriteringer” Magisterbladet Natur & Kultur September 2017.

“Inspirationskatalog. Med fokus på psykisk arbejdsmiljø og dialog for universiteter og forskere.” Udg.af akademikerne, Styrelsen for vidergående uddannelser

“Fokus på karriereudvikling af fremtidens ledere”, Nyhedsbrev fra OUH og SDU

”Tænk på jeres fremtid”, Ny Viden

”Antallet af ph.d.er boomer”, Djøfbladet

Andre bøger og publikationer

Tryk her