Andre Publikationer

Bøger og antologier

bog-1-150Astri Andresen, Ólöf Gardarsdottir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola, Ingrid Söderlind: Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000, Serie framtider, Institutet för framtidsstudier Dialogos Förlag (Stockholm 2011).

 

 

 

 

bog-2-150Monika Janfelt: Anni – en sömmerska och hennes samhälle. Labyrinth Books (Nykarleby 2009).

 

 

 

 

bog-3Monika Janfelt: Att leva i den bästa av världar. Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933. (Stockholm 2005).

 

 

 

 

Monika Janfelt (red.): Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860-1940 (København 1999)

Monika Janfelt: Stormakter i människokärlek. Svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-1924, Diss., (Åbo 1998).

Monika Janfelt: Barn av ett krig. Krigsbarnsverksamhet som humanitär insats i Sverige och Danmark efter första världskriget, upublicerad licentiat avhandling (Åbo 1994).

Artikler

”Den nordiske idé”, Højskolebladet 11 (2004): 29-30.

”War in the Twentieth Century”, Encyclopedia of Children and Childhood. In History and Society, Ed. Paula S. Fass, Thomson Gale, New York (2004), s. 875-881.

”Klasserejse og kvindeliv”, Rubicon 3 (2002), s. 51-52.

”Krigsofre eller fremtidstrusler?”, Rubicon Tema krig, (marts 2002), s. 99-101.

”Föreningarna Norden mellan nordism och nationalism”, Mångkulturalitet och folkligt samarbete, red. Krister Ståhlberg, Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordisk Ministerråds serie Nord nr. 29 (2000), s. 15-33.

”Godhetens dilemma. Medmänsklighet och realpolitik i det internationella hjälparbetet”, Tvärsnitt 2 (2000), s. 28-39.

”Ambulanshjälp till Finland 1918. Nordisk Röda Kors-aktion mellan privat och offentlig nödhjälp”, Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860-1940, Red. Monika Janfelt, Nord nr 9 (København 1999), s. 301-326.

”Den mångfaceterade barmhärtigheten och godhetens problematik”, (foredrag holdt ved De Svenska Historiadagarna i Åbo september 1999, publicerad i Aktuellt om Historia (Lund 1999), s. 44-46.

Sally Salminen, biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (København 1999).

Eva Moltesen, biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (København 1998).

”Helene – Wienerbarn No. 292”, Siden Saxo 2 (1997), s. 41-48.

”Historia utan hjälphjul”, Läraren, organ för Finlands Svenska Lärarförbund 4 (1995).

”20-talets krigsbarn efterlyses”, Helsingborgs Dagblad 13/4 1995.

”Barnförflyttningar och samhällen i kris”, När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater. Red. Max Engman (Stockholm 1994), s. 175-202.

”Krigsbarn – då och nu”, Jakobstads Tidning 28/7 1993.

”Svensk krigsbarnsverksamhet 1919-1922”, Historisk Tidskrift för Finland 3 (1990), s. 465-498.

”Svensk Underofficersförbundets efterkrigshjälp – krigsbarnsverksamheten 1920”, Perspektiv på Tjänstemän, Årsbok 1988, Tjänstemanna rörelsens Arkiv och Museum TAM, Stockholm 1988, s. 49-55.