Karriere

“Tidligere var karriere noget, der var forbeholdt de få. Sådan er det ikke længere. I dag gør vi karriere på forskellige måder og ud fra forskellige kriterier for, hvad succes er.”

For mig er god karriereudvikling et professionelt liv, hvor vi trives og kan bevæge og udvikle os i vores arbejde. Karriereudvikling handler også om at forstå de karriereveje, der er indenfor hver branche, og om at forstå hvordan man agerer indenfor den sektor, man er en del af  – dvs. at vide hvordan man ”gør karriere”. På et skiftende arbejdsmarked har vi brug for stærke karrierekompetencer for at kunne håndtere transitionsprocesser på en hensigtsmæssig måde. En arbejdsplads med gode karriereudviklingsmuligheder er tæt forbundet med ledelse, organisatoriske strukturer og kompetenceudvikling.

Talent

“At arbejde med ambitiøse, seriøse og højt præsterende mennesker er en stor glæde for mig.”

Talent er ikke én størrelse. Vi kan være talentfulde på forskellige måder og områder. Talentudvikling er for mig tæt forbundet med ambitioner, præstationer og et ønske om at arbejde seriøst med sig selv og sin professionalitet, uanset om man er leder, ekspert eller generalist. Individuel talentudvikling giver god mening, men nogle kompetencer kan vi kun udvikle i fællesskab. Talentudvikling handler derfor også om at udvikle organisationer og virksomheder. En sammenhængende forståelse og en gennemtænkt strategi på talentområdet er afgørende for at opnå de ønskede resultater.

Coaching

“Jeg ser coaching som professionelle samtaler, hvor der er fokus på dig og det, du kommer med, og hvor der er tid til at reflektere over mening og mål.”

Coaching er også et rum, hvor nye tanker kan tænkes, og hvor løsninger og handlinger kan planlægges og drøftes. Jeg kan guide dig til større klarhed over, hvem du er, hvad du kan, hvad du vil, og hvordan du kommer dertil i dit professionelle liv. Jeg har altid fokus på det, du vil opnå, og jeg har et godt blik for dine stærke sider, og hvordan du kan udvikle og bruge dem i dit arbejdsliv.

Hvad kan jeg bidrage med?

  • Erfaring
  • Kvalitet
  • Solid viden
  • Gennemtænkte koncepter
  • Strategisk tænkning
  • Helhedsforståelse
  • Professionalitet
  • Diskretion

Mine kunder